Otvor okna-zděná část

Na obrázku je vysvětleno co znamená otvor okna - přesah vnitřní - přesah vnější.